Hàn măng xông quang là công việc rất thường xuyên khi thi công các hạng mục truyền dẫn cáp quang, vì thế quy trình hàn măng xông chuẩn cũng là một trong những yêu cầu rất cấp thiết của rất nhiều người sử dụng cũng như chủ đầu tư.

   Quy trình hàn cáp quang sử dụng máy hàn sợi quang dưới đây tuy không hẳn đầy đủ và phù hợp vời điều kiện Việt nam nhưng hi vọng sẽ phần nào góp quý vị hiểu quá trình hàn măng xông quang.

 

 
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.