Đoạn video dưới đây trình bày quy trình nối cáp quang sử dụng rệp nối cơ học. Mục đích của rệp này là ép hai sợi quang thẳng nhau và choánh sáng  đi qua. Phương án này còn gọi là hàn quang cơ học.

    Nếu bạn muốn sở hữu bộ dụng cụ này? CHỈ TỪ 25 triệu đồng,  hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu, HÀNG NÀY LUÔN CÓ SẴN TẠI KHO CỦA HNT

 

 
Thông tin với chúng tôi để biết thêm chi tiết.